torsdag 6. mars 2008

Kullkraft i motvind

Som jeg skrev tidligere står kullinteressene sterkt i USA og har blant annet betydelig politisk innflytelse. Men akkurat nå ser det ut til at bransjen sliter litt. Avisen Christian Science Monitor har en interessant artikkel om hvordan kombinasjonen av høye byggekostnader og bekymring for framtidige utslippskostnader nå bremser byggingen av nye kullkraftverk.