tirsdag 9. mai 2017

Såpekongen

Boka jeg akkurat ble ferdig med kan anbefales til historieinteresserte, og spesielt til folk som har tenkt seg til nordvestlige England (Liverpool og deromkring).

Biografien om såpekongen William Lever (1851-1925) gir glimt fra reklamens og merkevarenes historie, fra kampen for kvinners stemmerett, fra såpeproduksjon og fra kolonisystemet, for å nevne noe.

Mannen det handler om er også en fascinerende type. Han var søkkrik og samfunnsengasjert, aktiv i det liberale partiet og på mange områder progressiv og framsynt. Han var for eksempel forkjemper for åttetimersdagen og medvirket til å innføre offentlige pensjonsordninger i Storbritannia. Men han hadde også betydelige svakheter og store blinde flekker, og jeg synes biografens løpende vurdering av Levers handlinger og samfunnssyn - stikk motsatt av en rent analyserende holdning - fungerer bra i dette tilfellet. Boka er skrevet for å underholde, og forfatteren er ganske vittig. Men en del av referansene er i overkant internt britiske (og 13 år gamle).

Jeg bet meg spesielt merke i hvor effektivt forfatteren utnytter landskap og bygninger. Han har reist rundt og besøkt stedene som William Lever satte preg på (det er mange), og disse fysiske sporene fungerer veldig godt som ledetråder til Levers liv og tankegang. Akurat det er en metode jeg fikk lyst til å bruke mer i min egen skriving.

Adam MacQueen
The King of Sunlight. How William Lever Cleaned Up the World. 
Utgitt 2004