tirsdag 17. juni 2008

McCain med klima-annonse på TV

Presidentkandidat John McCain lanserte nylig en tv-reklame om klimapolitikk. På tirsdag la han også vekt på spørsmålet i sin tale om energipolitikk i Houston, Texas. I mai hadde han egne valgkamparrangementer blant annet i Oregon, hvor han talte engasjert om miljø- og klimpolitikk. Hva er motivasjonen - gitt at velgerne ser ut til å legge så liten vekt på klima- og miljøpolitikk (se forrige blogginnlegg)?

Svaret er nok at McCain kan bruke klimapolitikken til å markere avstand til den upopulære president Bush, som demokratene gjør sitt beste for å knytte ham til. TV-reklamen starter med å fortelle at McCain har talt Bush midt imot i dette spørsmålet gjennom flere år. På denne måten er klimasaken politisk nyttig for McCain - akkurat som den var nyttig for Tony Blair som like desperat trengte å vise sin selvstendighet overfor George W. Bush etter Irak-invasjonen for noen år siden.

Ikke dermed sagt at McCain og Blair ikke er personlig engasjert i spørsmålet, det er de sikkert. Men for toppolitikere spiller bestandig hensynet til velgernes oppfatning en rolle - og i en valgkamp er det selvsagt hovedsaken.

Et apropos, forresten. Da gamle president Bush - faren til George W. - stilte som presidentkandidat i 1988, brukte han sur nedbør-saken til å vise avstand til sin avtroppende partifelle Ronald Reagan som strittet imot de fleste miljøtiltak. Gamle Bush vant valget - og fikk regulert svovelutslippene fra amerikanske kullkraftverk.