tirsdag 4. september 2007

Da demonstrantene vant

I Klassekampen i dag har jeg en kronikk om gasskraftsaken og miljøbevegelsen. Du finner teksten her.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du nevner FIVH og Greenpeace som organisasjoner som er skeptiske til CO2-rensing. I tillegg har vi jo Miljøvernforbundet, som er virkelig kritiske (men Miljøvernforbundet er jo en mindre organisasjon). Miljøbevegelsen i Norge er jo i realiteten splittet i synet på CO2-rensing. Jeg har lurt på om dette er noe som er unikt for Norge?

Når vi sammenligner gasskraftverk med rensing med gasskraftverk uten rensing, så virker det jo opplagt at gasskraftverk med rensing er en god ting. Personlig er jeg bekymret for at satsingen på CO2-rensing bidrar til å forlenge oljealderen og forsinke overgangen til mer energisparing og bruk av fornybare energikilder. Petroulemsindustrien bruker da vitterlig CO2-rensing til å legitimere sin egen eksistens. Og en satsing på CO2-rensing blir lett en satsing på hele petroulemsindustrien (det bygges infrastruktur, utdannes folk, osv), og CO2-rensing er jo uansett kun aktuelt for stasjonære kilder. Har du noen tanker om dette?

Andreas Tjernshaugen sa...

Hei! Når det gjelder splittelse i miljøbevegelsen er svaret nei - dette er ikke unikt for Norge. Miljøorganisasjonene er uenige seg imellom i mange land. Norge har skilt seg ut ved at holdningen har vært uvanlig positiv til CO2-rensing blant de miljøvernorganisasjonene som er mest markert i debatten. I mange land er det mer utbredt skepsis ut fra argumenter som ligner de du nevner (Greenpeace står f.eks. sterkere i mange land).

Jeg tror det kan være en fare for at satsingen på CO2-rensing koster så mye over offentlige budsjetter at det blir lite igjen til andre lovende energiteknologier. Men jeg tror ikke CO2-rensing er avgjørende for petroleumsindustriens framtid, i hvert fall ikke på kort sikt. Internasjonalt tror jeg CO2-rensing først og fremst er viktig for kullindustrien! Jeg tror man bør satse på mange forskjellige løsninger på klimaproblemet. CO2-rensing er en av løsningene som bør utvikles - ikke først og fremst på grunn av gasskraftverk i Norge, mer på grunn av kullkraft i land som Kina og India.

Anonym sa...

Ok. Det skal bli spennende å se om CO2-rensing faktisk blir tatt i bruk i stort omfang i land som Kina og India, eller om det blir med noen isolerte "månelandinger" her og der.