tirsdag 14. august 2007

Laber journalistikk

En dårlig trend i årets valgkampdekning er at journalistene selv lager små "undersøkelser" som sammenholder statistikk for kommunale tjenestetilbud med ordførernes partifarge. Et par eksempler er Frp-kommuner gir mye sosialhjelp og Høyre flinkest til å kildesortere. Dette er laber journalistikk - fordi disse tallene slett ikke viser hvordan partiene prioriterer. Hvorfor? Blant annet fordi kommunene har forskjellig størrelse, næringsgrunnlag, bosettingsmønster, kommuneøkonomi og så videre. Det er f.eks. forskjell på hvilke tjenester en storby og en liten distriktskommune kan tilby. Det er også forskjell på hvilke partier som styrer forskjellige typer kommuner. Dessuten er det slett ikke alltid at ordføreren har kommunestyret bak seg i alle viktige saker. En kommentar i Nationen utdyper problemene med denne tall-leken (kommentaren handler om SP og distrikspolitikk, men poengene gjelder mer generelt).

2 kommentarer:

Anonym sa...

Helt enig. Sjekk denne også:

http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/08/13/508715.html

Katrine Gramnæs sa...

Viktig poeng, spesielt det som også går fram av Dagblad-saken (nb! legg på html i nettadressen for å få opp saken) om at det kan være et annet politisk flertall enn ordføreren representerer som har fått gjennomslag i en konkret sak!

Men det er også forskjell på typer politiske saker. Kildesortering er et eksempel på et spørsmål som er mye lettere å håndtere i noen kommuner enn andre, blant annet avhengig av hvor tettbygde de er. Det er dessuten også opp til husholdningene hvor mye som resirkuleres. Nivået på sosialhjelpssatser er et bedre uttrykk for politiske prioriteringer fordi satsen fastsettes av politikerne direkte. Der er det ikke så mange andre faktorer som spiller inn (annet enn kommunens generelle økonomi, som selvfølgelig kan prege rausheten). Sosialklienter landet rundt har omtrent behov for grunnstønad (boutgifter dekkes evt. av bostøtte, som kommer i tillegg), men Aftenpostens artikkelserie i sommer har jo vist at det er store forskjeller i hva de får utbetalt i ulike kommuner.

Så det er nok ikke helt tilfeldig at det er kommuner med SV-ordførere som gir aller mest sosialhjelp, se
http://www.sv.no/partiet/stortingsgruppen/sosial/pressemeldinger/dbaFile145005.html